batmış

batmış
1. «Batmaq»dan f. sif.
2. is. Söyüş, qarğış, təhqir mənasında. <Sənəm:> Yəni batmış <Məşədi İbad> o qədər çirkindir ki, adam qorxa da bilər? Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • batmaq — f. 1. Şiş tərəfi ilə bir yerə sancılmaq, girmək, soxulmaq (ucu iti şeylər haqqında). Ayağıma mıx batdı. Barmağıma iynə batdı. – Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl. (Ata. sözü). // məc. Batan kimi, girən kimi hiss olunmaq; sancmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • batıq — sif. 1. Çuxura düşmüş, dərinə düşmüş, çökmüş. Batıq ordlar. Batıq göz. – <Fərmanın> sinəsi batıq, sifəti saralıb, çiyinləri qalxıb. Ə. H.. <Rüstəm:> Qoy onun <Nübarın> o quyuya düşmüş batıq gözləri lap kəlləsinə çıxsın. S. R.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müstəğrəq — ə. qərq olmuş, suda batmış, Müstəğrəqibəhr dənizdə batmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • batqın — sif. 1. Batmış, çökmüş, çökək, çuxura düşmüş. Qubernator, adı çəkildiyindən batqın gözlərini bir çocuq sevinci ilə parıldadan Cəfər əmidən: – Siz necəsiniz? – <deyə soruşdu> H. N.. // Çuxur, dərin yer. 2. Batıq, batmış (səs). 3. məh. İtmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uçqunyanaqlı — sif. Yanaqları batmış, ordları batmış, ordubatıq. Bu, on beş on altı yaşlarında, ortaboylu, qaragözlü, uçqunyanaqlı, sarımtraq . . bir qızcığazdı. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • batak — is., ğı 1) Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar. F. R. Atay 2) Kötü durum, içinden çıkılmaz iş Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batık — sf., ğı 1) Batmış 2) mec. İflas etmiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batmak — nsz, ar 1) Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek Sonra hani bir gemimiz batmıştı. S. F. Abasıyanık 2) Dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldız ufkun altına inmek Güneş renksiz bulutlar altında batıyordu. Ö. Seyfettin 3) İflas etmek 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çemrek — sf., ği, hlk. Kolları ve bacakları sıvanmış (kimse) Tepeden tırnağa çamura, toza batmış, dize kadar çemrek kalabalığı görenler, bunda bir iş, mühim bir iş olduğunu anlamakta gecikmediler. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gemi enkazı — is. Batmış veya hasara uğramış gemiden artakalanlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”